Klarup Skole har en international profil, som den eneste skole i Aalborg Kommune.
Det betyder at vi gennem det daglige arbejde og ved en række tiltag og projekter styrker både elever og medarbejderes internationale udsyn og færdigheder.
Det er vores mål, at eleverne ser sig selv som internationale borgere og at de får styrket deres sproglige og kulturelle kompetencer.
Eksempler på projekter og tiltag der styrker den internationale profil:

  • Netop nu arbejder Emma, som er udvekslingslærerstuderende, på skolen. Emma er fra Kina og derfor foregår undervisningen på engelsk. Vi arbejder i øvrigt på at flere fag på skolen, ud over sprogfaget engelsk, foregår på engelsk.
  • I 8i er der en udvekslingselev fra Australien
  • Skolen har en styregruppe, der skal udbrede den internationale dimension på hele skolen. Den står blandt andet for den årlige internationale uge, hvor vi f.eks. i 2016 arbejder med "Rejsemesse 2016 - mod på verden."
  • Klarup skole har venskabsskoler i Beijing, Bruxelles og Frederiksstad. Samarbejdsaftaler med skolerne kan læses her
  • Klarup skole har et sponsorbarn i Tanzania gennem organisationen ”The Small Things”  Sponsorbrev http://www.thesmallthings.org/
  • Vi er en del af European School Development Plan
  • Det er et mål at alle indgår i et E-Twinning forløb
  • I udskolingen er der fokus på at eleverne får gode afgangskarakterer i engelsk, at vi har gode relationer til ungdomsuddannelser med sprogfokus, Commenius-projekter, besøg af gæstelærere og studerende fra andre lande.

For information in English look at the bottom of this page

Emma - udvekslingslærerstuderende fra Kina

 

 

Grace - gæstelærer fra Australien på besøg i 2015

 

Elever fra Klarup Skole i Bruxelles 2014

 

4B har besøg fra Kina

Klarup School is the only school in the Aalborg Municipality to have an international profile. Our aim is to strengthen the international perspective in our daily work and through different initiatives and projects

We want our pupils to see themselves as international citizens and that they get to strengthen both language skills and cultural understanding.

 

Examples of how we work to strengthen the international profile at the school:

Right now Emma from China works as an exchange teacher at Klarup School. Emma teaches all her classes in English. In the future, more classes will be taught in English.

This year there is an exchange student From Australia in the 8th grade.

Klarup School has a steering committee, which works to enhance the international dimension of the whole school. Among other things, they plan the annual international week where the students work with different aspects of cultural understanding, e.g. the new Global Goals.

Klarup School is twinned with schools in Beijing, Bruxelles and Frederiksstad.  You can find the cooperation agreements here.

We sponsor a child in Tanzania via the organisation The Small Things www.thesmallthings.org  letter from the organisation (link)

We have a made our own European School Development Plan in which we describe our goals as an international profiled school (link)

It is our goal that all pupils are a part of the E-twinning project https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm

We focus on high grades in English, good relations with youth educations that focuses on language, Commenius Projects, guest teachers and students from abroad.