Hvem er vi? Hvad kendetegner Klarup skole?

Klarup Skoles virksomhed er kendetegnet ved engagerede voksne og glade børn. Den er i en stadig udvikling med det formål at optimere børnenes muligheder for udvikling og læring. Undervisningen såvel som fritidsdelen er præget af stor faglighed og varetages af velfungerende team, som lægger vægt på elevernes læring og sociale trivsel. Der er et gensidigt inspirerende samarbejde mellem undervisning og fritid.

Skolen har god forældreopbakning og et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Klarup Skoles bærende værdisætning:

På Klarup Skole er alle værdifulde led

i et trygt og forpligtende fællesskab,

hvor vi bevarer lysten til at lære og

giver rum for faglig og personlig udvikling.

 

Heraf følger:

Målsætningen for alle på Klarup Skole:


Klarup Skole skal være stedet, hvor

 • alle er glade og trygge ved at gå i skole og mødes med tillid og åbenhed
 • alle oplever selvværd, tolerance og accept
 • alle har medbestemmelse og medansvar
 • alle udnytter, og bliver udfordret på, deres faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • alle erkender, at der er noget, man er god til, og at der er noget, man vil og kan blive bedre til
 • alle oplever sig som værdifulde led i et fællesskab

Målsætningen understøtter og fremmer:

Ledelsens mål for Klarup Skole

 • At distriktets børn går på Klarup Skole
 • At den internationale profil er implementeret på hele skolen
 • At Klarup Skoles elevtal har rundet 700 elever ved indgangen til skoleåret 2018-19 ?

Ledelsens visioner for Klarup Skole

 • At skabe et positivt og udviklende læringsmiljø for alle børn, hvor det er legitimt og accepteret at holddele aktivt i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone
 • At alle forældre er positive, engagerede og støtter op om skolens virksomhed, herunder tager ansvar for, at deres børn er læringsparate, når de møder i skole.
 • At alle forældre er loyale overfor skolen og de ansatte og henvender sig direkte til rette vedkommende, så kommunikationen foregår i respekt.
 • At alle medarbejdere er professionelle, tilfredse, engagerede og udviklingsorienterede
 • At skolens fysiske rammer er tidssvarende ude og inde, og at der er æstetiske overvejelser medtænkt heri
 • At fastholde og udvikle sammenhængen mellem skoledelen og fritidsdelen
 • At skolen er en aktiv del af lokalsamfundet, herunder fortsat bruges af byens borgere
 • At vi alle kan være stolte af at være en del af Klarup Skole, herunder at vi bruger den lokale presse til at formidle små og store positive historier